е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО7-2019 / 23.7.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация -Чучурките.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор-СН.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.7.2019 г.

Публикувано на: 23.07.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - образци -Чучурките.docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Коментар: Съобщение за удължаване срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 14.8.2019 г.

Публикувано на: 14.08.2019 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1_СН_чучурките.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор № 75
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 75.pdf 25.1.2021 г.