е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-1 / 18.3.2020 г.

"Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-71 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-1 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рещение.pdf 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-169/1 / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор запитване.pdf 17.3.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № ВП-240 / 28.4.2020 г.

Публикувано на: 28.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie ceni.pdf 17.3.2021 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП № / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-350 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 12.10.2020 г.

Публикувано на: 12.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обявление за възложена поръчка ремонт улици.fed 17.3.2021 г.

Договор за изпълнение № / 12.10.2020 г.

Публикувано на: 12.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 94.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 15.10.2020 г.

Публикувано на: 15.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключен договор.pdf 17.3.2021 г.