е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-1 / 18.3.2020 г.

"Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.4.2020 г.
Файлове актуални към: 9.4.2020 г.

Документация № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf 9.4.2020 г.

Образци № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 9.4.2020 г.

Обявление № 0300-71 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 9.4.2020 г.

Решение за откриване № ПС-1 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рещение.pdf 9.4.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 7000-169/1 / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор запитване.pdf 9.4.2020 г.