е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-4

„Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и изпълнение на строителен надзор“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура ИК.pdf 19.3.2019 г.

Обявление № 2 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № 3 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо-предавателен протокол ИК.pdf 19.3.2019 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 6 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за предварителен контрол.pdf 19.3.2019 г.

ЕЕДОП № 7 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request-2.zip 19.3.2019 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 8 / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за осъществен контрол 2.pdf 19.3.2019 г.