е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-4

„Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и изпълнение на строителен надзор“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура ИК.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо-предавателен протокол ИК.pdf 24.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 6 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за предварителен контрол.pdf 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 7 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request-2.zip 24.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 8 / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за осъществен контрол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 - Инвестиционии проекти и строителен надзор.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 11.4.2019 г.

Публикувано на: 11.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за подбор на участниците.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за възложена поръчка строителен надзор.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 16 / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка стр надзор.pdf 24.1.2021 г.