е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-2 / 17.2.2016 г.

"Изготвяне на инвестиционни проекти на два обекта на територията на Община Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.doc 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 24.2.2016 г.

Публикувано на: 24.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 16.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от работата на комисията.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор от дата 02.03.2016г..pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 14.3.2016 г.

Публикувано на: 14.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 14.03.2016.doc 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 14.3.2016 г.

Публикувано на: 14.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 14.03.2016г..doc 16.1.2021 г.