е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-13 / 11.6.2020 г.

"Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Здравец, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 26.1.2021 г.

Проекти № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.7z 26.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 26.1.2021 г.

Решение за откриване № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 26.1.2021 г.

Образци № / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 16.12.2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 21.12.2020 г.

Публикувано на: 21.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № / 21.12.2020 г.

Публикувано на: 21.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Решение за избор № / 21.12.2020 г.

Публикувано на: 21.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 26.1.2021 г.