е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-42 / 2.8.2018 г.

"Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода 15.09.2018г. до 30.06.2019г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Маршрут 1. "Лом --Расово-Аспарухово -Ст. махала - Лом", - общо 80 км на ден Обособена позиция № 2: Маршрут 2. "Лом - Комощица - Лом", общо 68км. на ден Обособена позиция № 3: Маршрут 3."Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Ковачица - Лом"/ общо 126км. на ден Обособена позиция № 4: Маршрут 4. "Лом - Долни Цибър - Ковачица - Лом", общо 110 км. на ден Обособена позиция № 5: Маршрут 5. "Лом-- Мокреш - Черни връх - Лом" общо 140км. на ден Обособена позиция № 6: Маршрут 6. "Лом-Крива бара - Лом" общо 100км. на ден

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_Spec.prevoz_2018_OPRR.zip 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 7.9.2018 г.

Публикувано на: 07.09.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni y42.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 14.9.2018 г.

Публикувано на: 14.09.2018 г.
Коментар: Решение 43
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 43.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl porachka U-42.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Договор № 193
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 193.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Договор № 194
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 194.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Договор № 195
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 195.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Договор № 199
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 199.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Договор № 200
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 200.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Договор № 201
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 201.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 19 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 193
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 193.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 20 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 194
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 194.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 21 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 195
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 195.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 22 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 199
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 199.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 23 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 200
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 200.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 24 / 29.7.2019 г.

Публикувано на: 29.07.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 201
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr dog 201.pdf 24.1.2021 г.