е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0011 / 28.9.2016 г.

"Зимно поддържане на общински пътища в Община Угърчин и снегопочистване на уличната мрежа в гр. Угърчин за сезон 2016-2017 г."

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339333139
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация за участие.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци за попълване.docx 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 1224/28.09.2016 г. 750697 / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Стойност: 101 720,80 лв.
Коментар: решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 750698/28.09.2016 г. / 28.9.2016 г.

Публикувано на: 28.09.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.10.2016 г.

Публикувано на: 25.10.2016 г.
Коментар: съобщение на осн. чл.57, ал.3 ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 1/21.10.2016 г. / 25.10.2016 г.

Публикувано на: 25.10.2016 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 2/25.10.2016 г. / 25.10.2016 г.

Публикувано на: 25.10.2016 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 31.10.2016 г.

Публикувано на: 31.10.2016 г.
Коментар: доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 1380/31.10.2016 г. / 31.10.2016 г.

Публикувано на: 31.10.2016 г.
Коментар: решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 3/31.10.2016 г. / 31.10.2016 г.

Публикувано на: 31.10.2016 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 71-114/18.11.2016 г. / 21.11.2016 г.

Публикувано на: 21.11.2016 г.
Коментар: договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 72-114/18.11.2016 г. / 21.11.2016 г.

Публикувано на: 21.11.2016 г.
Коментар: договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор ОП2.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 758798/21.11.2016 г. / 21.11.2016 г.

Публикувано на: 21.11.2016 г.
Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № 785651/04.05.2017 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Коментар: обявление приключване д-р 71-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление изпълнение 71-114.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № 785659 / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Коментар: обявление за приключване на д-р 72-114
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление изпълнение 72-114.pdf 16.1.2021 г.