е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-3 / 28.2.2017 г.

Публично състезание Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 reshenie.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obiavlenie.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Документация /сканирано копие/
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Коментар: Уведомление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.png 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Коментар: Планово задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) sungurlare_plz_2016.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 26.4.2017 г.

Публикувано на: 26.04.2017 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot-1 OUP.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 ОУП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ - ОУП.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 28.7.2017 г.

Публикувано на: 28.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol oup.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie OUP.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Договор № 400-1/01.09.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 13 / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vyzl.porychka.pdf 15.1.2021 г.