е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации 94-00-7154 / 21.9.2016 г.

"Рехабилитация на общински път MON 1132 от III-114 - Сталийска махала - граница общ. Медковец - Аспарухово - Расово - II-81 Подбект: Участък от км 0+000 до км 1+443"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: обява за събиране на оферти по чл.44 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva 1132.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Оферта КСС Приложение 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS_Prilojenie_1.xlsx 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Оферта Приложение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta_MON_1132.doc 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn spec 1132.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № 92-00-1075 от 29.09.2016 г. - участник "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД, с час - 14.52 часа.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_KT.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № 92-00-1086 от 30.09.2016 г. - участник "ИНТЕРПРОМ" ЕООД, с час - 10.04 часа.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Interprom.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: Оферта вх. № 92-00-1091 от 30.09.2016 г. - участник "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД, с час - 14.35 часа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta_Ivkomplekt.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 30.9.2016 г.

Публикувано на: 30.09.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_izbor.pdf 20.6.2021 г.