е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-112 / 5.6.2019 г.

"ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКИ СЪОТВЕСТВИЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ ОЦЕНКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 142, АЛ. 6 ОТ ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В ГРАД КАРНОБАТ -2"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява № 1. / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбява.pdf 24.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 24.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 24.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 24.1.2021 г.

Образци № 5. / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 24.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 7. / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.