е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-12 / 4.8.2016 г.

"Изработване проект на Общ устройствен план на община Болярово, област Ямбол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 4 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОУПО БОЛЯРОВО - ЗАДАНИЕ.doc 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Прокол №3 от дата 24.10.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 10 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 от дата 11.11.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 11 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №5 от дата 06.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 12 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № РД-5-592 от дата 06.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от работата на комисията от дата 06.12.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №14 от дата 10.02.2017г..pdf 19.5.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 15 / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 16 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 17 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf 19.5.2021 г.