е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 30.7.2019 г.

"ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ ГР. БОЛЯРОВО"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение № 1 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Обявление № 2 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация - рекултивация на депо.doc 30.7.2021 г.

КСС № 4 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 30.7.2021 г.

Технически проект № 5 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект ДЕПО - Част 1.rar 30.7.2021 г.

Технически проект № 6 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект депо - част 2.rar 30.7.2021 г.

Технически проект № 7 / 30.7.2019 г.

Публикувано на: 30.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ДЕПО - част 3.rar 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ.pdf 30.7.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 9 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 10 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация - рекултивация на депо - изменена, съгласно Решение № РД-5-386 1 от дата 06.08.2019.doc 30.7.2021 г.

КСС № 11 / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - - изменена, съгласно Решение № РД-5-386 1 от дата 06.08.2019.xls 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 13 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1 ОТ 30.08.2019Г..pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 14 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 ОТ 13.09.2019Г..pdf 30.7.2021 г.

Доклад от работата на комисията № 15 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД ОТ ДАТА 13.09.2019Г..pdf 30.7.2021 г.

Решение за класиране на участници № 16 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците № РД-5-469 от дата 13.09.2019г..pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №62 от 04.10.2019г..pdf 30.7.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 18 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 19 / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АНЕКС.PDF 30.7.2021 г.

Други документи № 20 / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс2.PDF 30.7.2021 г.