е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-12 / 25.11.2019 г.

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ за обект "Укрепване и възстановяване на път VTR-2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR32.70295.01", землище гр. Сухиндол.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. Обява проектиране свлачище Сухиндол 25 11 2019.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Предварително съгласие МРРБ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инженерно геоложко проучване профили.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инженерно геоложко проучване геодезия.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПУП- ПП.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3. Проект_на_договор_ПРОЕКТИРАНЕ_Сухиндол 25 11 2019.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4. Образци проектиране Сухиндол 25 11 2019.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5. ЛИЦЕ ИЗВЪРШИЛО ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ КОНСУЛТАЦИЯ.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 25.11.2019 г.

Публикувано на: 25.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ чл. 48 ал. 1 ЗОП.docx 18.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 13.12.2019 г.

Публикувано на: 13.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) potocol 192 zop.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Proektirane.pdf 18.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) плащане раб проект свл.pdf 18.1.2021 г.