е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-12 / 16.1.2019 г.

Доставка и монтаж на модулни сцени, в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_D_12.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBJAVLENIE_D_12.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTATSIJA_D_12.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 18.1.2019 г.

Публикувано на: 18.01.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 7.2.2019 г.

Публикувано на: 07.02.2019 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d12.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie d12.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 12 / 24.4.2019 г.

Публикувано на: 24.04.2019 г.
Коментар: Решение 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 3_D_12.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 95_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_D_12.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 15 / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_D_12_.pdf 30.7.2021 г.