е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-12 / 26.4.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Реставрация на обект "Ески Джамия" гр. Дупница - недвижима културна ценност с категория "местно значение" - I-ви етап"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva_Eski_Djamiq.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ на договор.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец.Джамия.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Приложение - ККС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ксс Джамия.xls 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.publ.obqva.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Разрешение за строеж №31
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RS_djamia.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Заповед №7 от 10.04.2017 г. за допълване на РС №31
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved za dopulvaneRS_djamia.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Инвестиционен проект, Част "Архитектура" - 1-ва част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Chast Arhitektura - 1.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Инвестиционен проект, Част "Архитектура" - 2-ра част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Chast arhitektura - 2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Инвестиционен проект, Част "Пожарна безопасност"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PB.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение към разяснение - КСС след поправена техническа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ксс Джамия - след техн. грешка.xls 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-76 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Разяснение по документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение Джамия.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf.uduljavane.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № № 2 / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2_зал. данни.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_cor.pdf 19.5.2021 г.