е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-42 / 27.3.2018 г.

Договаряне без предварително обявление:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, обществена трапезария, детска градина, и за потребителите на проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“, и за други обекти на територията на община Белица“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Покана № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 28.1.2021 г.

Образци № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrasci.rar 28.1.2021 г.

САПИ № / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SAPI.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 28.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП № / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtnie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor.pdf 28.1.2021 г.