е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 08-ПС-2016 / 14.7.2016 г.

"Изготвяне на Общ устройствен план на Община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Коментар: Решение №10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение14072016115658.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление14072016115737.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumenti OUP.rar 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: Отговор до всички участници и заинтересовани страни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 1 _ОУП.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: Образец - ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1.doc 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпили запитвания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор до всички участници 2 _ОУП.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: Протокол №1 за отваряне на офертите за участие в публично състезание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_OUP_last edition_05.08.2016_uploaded_22.08.2016.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 10.10.2016 г.

Публикувано на: 10.10.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение 10102016.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ_2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОТОКОЛ_3.rar 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ_4.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ_5.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Доклад на комисията до Възъложителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД.pdf 18.1.2021 г.

Решение № / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Коментар: Договор за възлагане на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_ОУП.pdf 18.1.2021 г.