е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-34 / 12.6.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832393433
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци за участие и Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци рекултивация Дупница.docx 9.7.2020 г.

Обявление за ОП № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 9.7.2020 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 9.7.2020 г.

Документация за участие № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП -pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 9.7.2020 г.

Други документи № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Идеен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Идеен проект.zip 9.7.2020 г.

Решение за откриване № 28 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 9.7.2020 г.

Документация за участие № / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Документация след промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инженеринг Дупница 19.06.2020 с изменение.pdf 9.7.2020 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изленение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изленение.pdf 9.7.2020 г.