е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-36 / 28.6.2019 г.

Обява с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница" по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: инфо.публ.обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо.публ.обява.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация с. Крайници ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация - с. Крайници - ОП 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация с. Червен брег ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация - с. Червен брег - ОП 2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Количествена сметка с Крайници ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка с.Крайници - ОП 1.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Количествена сметка с Червен брег ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка с. Червен брег - ОП 2.xls 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор - Обособена позиция № 1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор по ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор - Обособена позиция № 2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-122/28.06.2019г. / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Обява с предмет: "Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява - ремонт на покриви с.Крайници и с. Червен брег.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.7.2019 г.

Публикувано на: 19.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за Прекратяване на Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение прекратяване.pdf 18.1.2021 г.