е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-1 / 28.1.2016 г.

"Доставка на хранителни продукти и санитарно-хигиенни материали по 5 обособени позиции" ОП 1: Доставка на хляб и хлебни изделия ОП 2: Доставка на месо и месни изделия ОП 3: Доставка на други хранителни продукти ОП 4: Доставка на други хранителни продукти - предназначена позиция ОП 5: Доставка на санитарно - хигиенни материали

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение № 1 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 26.1.2021 г.

Обявление № 2 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentatzia_Hrani_5_OP_final.doc 26.1.2021 г.

Образци на документи № 4 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obraztzi_Hrani_5_OP_final.doc 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 5.2.2016 г.

Публикувано на: 05.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 9.2.2016 г.

Публикувано на: 09.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 № 7 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна от 09.02.2016.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация след промяна от 09.02.2016 г..doc 26.1.2021 г.

Образци на документи № 9 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци след промяна от 09.02.2016г..doc 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 19.2.2016 г.

Публикувано на: 19.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 26.2.2016 г.

Публикувано на: 26.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 12.3.2016 г.

Публикувано на: 12.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 15 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 3.5.2016 г.

Публикувано на: 03.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 17 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от дата 03.05.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 18 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 утвърден на 25.05.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране на участници № 19 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 20 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 15.06.2016г..doc 26.1.2021 г.

Гаранции № 21 / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 16.06.2016г..doc 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №68 от дата 07.07.2016г. за ОП 1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №69 от дата 07.07.2016г. за ОП 3.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №70 от 07.07.2016г. за ОП 5.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №71 от дата 07.07.2016г. по ОП 4.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 26 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №73 от дата 08.07.2016г. за ОП 2.pdf 26.1.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА № 27 / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 28 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс №1 от дата 19.07.2016г. към договор №68 от дата 07.07.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 29 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 30 / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс 2 към Договор 68 от 07.07.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 31 / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс 1 към Договор 69 от 07.07.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 32 / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс 1 към Договор 70 от 07.07.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 33 / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс 1 към Договор 71 от 07.07.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 34 / 31.7.2020 г.

Публикувано на: 31.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Анекс 1 към Договор 73 от 08.07.2016г..pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 35 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР - ОП 1.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 36 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР - ОП 2.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 37 / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР - ОП 5.pdf 26.1.2021 г.