е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 14.3.2017 г.

Събиране на оферти с обява №3/14.03.2017г. "Закупуване на съдове за смет за нуждите на ОП "Чистота и строителство" гр.Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.konteineri.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Коментар: Удължаване на срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 29.3.2017 г.

Публикувано на: 29.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 10.4.2017 г.

Публикувано на: 10.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 21.4.2017 г.

Публикувано на: 21.04.2017 г.
Коментар: Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ.pdf 19.1.2021 г.