е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-8 / 12.4.2016 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване инвеститорски контрол на сгради, обновявани по Националната пограма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Дупница по 23 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335353530
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявлние за изпълнен договор Оп.10.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие .doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци строителен надзор.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 12 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh_podp.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-8-(1) / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl_podp.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-722/1/22.04.2016 / 22.4.2016 г.

Публикувано на: 22.04.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00164.pdf 18.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 18 / 25.4.2016 г.

Публикувано на: 25.04.2016 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP-8 re6enie za promqna.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00207.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 92-00-179 / 30.8.2016 г.

Публикувано на: 30.08.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobsht.ceni.23.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проткол 3.pdf.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 34 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.str. nadzor.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Решение за поправка на фактическа грешка на решение за класиране 34/15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00902.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.19
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР БГ ИНЖЕНЕРИНГ ОП.19.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР СТРОЙКОНСУЛТ –ГН 99 ОП.1.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР-ТУСКО.ОП.2.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР КОНСУЛТАНТ ОП.3.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР КОНСУЛТАНТ ОП.4.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.5.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.6.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.7.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР СТРОЙКОНСУЛТ –ГН 99 ОП.8.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.10.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.11
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР СТРОЙКОНСУЛТ –ГН 99 ОП.12.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР БГ ИНЖЕНЕРИНГ ОП.9.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР СТРОЙКОНСУЛТ –ГН 99 ОП.13.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР СТРОЙКОНСУЛТ –ГН 99 ОП.14.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.15.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.16
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР КОНСУЛТАНТ ОП.16.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.17
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР КЕТ.ОП.17.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.18
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР БГ ИНЖЕНЕРИНГ ОП.18.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.20
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.20.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.21
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.21.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.22
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР ГЕОЕКСПЕРТ ОП.22.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП.23
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОГОВОР СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ОП. 23.rar 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор по 23 позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.skl.d-r.nadzor.pdf 18.1.2021 г.