е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-4 / 31.1.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез покупка на специализирани метални съдове за събиране на битови отпадъци за Община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 1 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: ОБява за ОП - АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн. спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация за участие.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Образци на документи за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за удължаване на срок.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Протокол от разглеждане на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия разглеждане на оферти.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор М и М Фрут.pdf 25.1.2021 г.