е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Пазарни консултации ЗОП-ПК-1 / 7.6.2019 г.

"Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПК-1 / 2 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: КС - БРУСАРЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-Брусарци.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПК-1 / 3 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: КС - ВАСИЛОВЦИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-Василовци.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПК-1 / 4 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: КС - КРИВА БАРА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-Крива бара.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПК-1 / ПК-1 / 1 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: ПОКАНА ЗА ПАЗ.КОНСУЛТАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПК-1-Покана за пазарни консултации.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПК-1 / 5 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Заповед за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РД-02-09-132-Заповед за удължаване срок на паз.консултации.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПК-1 / 6 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ПК-рехабилитация улици.pdf 5.1.2021 г.

Други документи № ЗОП-ПК-1 / 7 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Каро Трейдинг ООД.pdf 5.1.2021 г.

Други документи № ЗОП-ПК-1 / 8 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Ивкоплект ЕООД.pdf 5.1.2021 г.

Други документи № ЗОП-ПК-1 / 9 / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Люник ЕООД.pdf 5.1.2021 г.