е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-24 / 18.2.2019 г.

Пряко договаряне:"Доставка на гориво за МПС за нуждите на община Белица за една година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za priklucvane na dogovor.pdf 28.1.2021 г.