е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка ОП1 / 22.12.2014 г.

"Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект "Пункт за управление на животински отпадъци" по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца", по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" на ПРСР 2007-2013 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Стойност: 10,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.Dokumentacia_OBORUDVANE_Roman_3_1_.doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Стойност: 10,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 РЕШЕНИЕ.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Стойност: 10,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОБЯВЛЕНИЕ.fed 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 4 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СТАНОВИЩЕ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.cpecif.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС.xls 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 7 / 30.12.2014 г.

Публикувано на: 30.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK-RSR-138_2_Doklad_P (1).doc 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 13.1.2015 г.

Публикувано на: 13.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 1.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 16.1.2015 г.

Публикувано на: 16.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ 2.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 26.1.2015 г.

Публикувано на: 26.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение 3.pdf 15.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) гаранции технологично ообрудване.jpg 15.1.2021 г.