е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 18.4.2018 г.

Събиране на оферти с обява №4/18.04.2018г. "Консултантски услуги за управление на проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за допусната техническа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ Грешка.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Завър.pdf 26.1.2021 г.