е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-2 / 15.9.2016 г.

Покана за пазарни косултации

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq-KS.xls 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4 noevci.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 razadnik.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10 breznik MTS.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 11_Rejanci_Noevci 2 chast.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 11_Rejanci_Noevci 1 chast.rar 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ВП-228 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana za pazarni kosultacii vodosnabditelni.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie v.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-416 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA BIAD .pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-418 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OFERTA STREZA EOOD.rar 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-419 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OFERTA ET VASIL IVANOV KOSTOV.rar 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-420 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA HIDROSTROITELSTWO.pdf 17.3.2021 г.