е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка 8 / 20.9.2019 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на офис техниката в община Ивайловград и второстепенните разпоредители с общински бюджет", по три обособени позиции. Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали. Обособена позиция 2: Доставка на консумативи за нуждите на офис техниката. Обособена позиция 3: Доставка на канцеларски материали за артикули включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 30.9.2019 г.

Публикувано на: 30.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 20.6.2021 г.