е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка ПК-2 / 9.10.2019 г.

"Доставка на текстилни изделия в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Покана за представяне на оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana pk-2.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.10.2019 г.

Публикувано на: 09.10.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_PK_2.zip 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Протокол ПК 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol pk2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 4 / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Решение ПК 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie pk2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 17.10.2019 г.

Публикувано на: 17.10.2019 г.
Коментар: Оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Oferti.zip 19.5.2021 г.