е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-2 / 11.1.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО САМОРАНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635313836
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.samoranovo.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Указания за участие 1-ва страница Одобрил инж. Методи Чимев
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1-va str..pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania Samoranovo.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn.specifikaciq.Samoranovo.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci samoranovo.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Проект на договор - Образец 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor proekt Samoranovo.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Образец 2 - pdf. и html - формати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Чертежи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Cherteji_Samoranovo-PDF.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: КС по окрупнени показатели към техническо решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 00_KS_SAMORANOVO18.12.2018.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Техническо решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 00_SM_TS_TEXT_18.12.2018.pdf 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 2 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.samoranovo.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.2.2019 г.

Публикувано на: 22.02.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-53 / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) _1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 12 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за класиране.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дог. и приложения.rar 18.1.2021 г.