е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП12 / 1.9.2015 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015/2016 г., по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.10.2018 г.
Файлове актуални към: 19.10.2018 г.

Документация за участие № 1 / 1.9.2015 г.

Публикувано на: 01.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq zimno 2015-2016.doc 19.10.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 1.9.2015 г.

Публикувано на: 01.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie zimno 2015-2016.pdf 19.10.2018 г.

Обявление № 3 / 1.9.2015 г.

Публикувано на: 01.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie zimno 2015-2016.pdf 19.10.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie zimno.pdf 19.10.2018 г.

Договори за изпълнение № 6 / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor zimno 2015-2016.pdf 19.10.2018 г.

Решение за класиране № 5 / 21.10.2015 г.

Публикувано на: 21.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-12-19.10.2015.pdf 19.10.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 18.12.2015 г.

Публикувано на: 18.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacia plashtania.pdf 19.10.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 25.4.2016 г.

Публикувано на: 25.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info plashtania.pdf 19.10.2018 г.

Гаранции № 10 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. garanciq za izpylnenie.doc 19.10.2018 г.

Информация за изпълнен договор № 9 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. izp. dog..pdf 19.10.2018 г.