е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-43 / 5.9.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА СЕЗОН 2019 - 2020 Г. ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС зимно поддържане 2019-2020.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № 91-00-168 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана_Зимно 2019-2020.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 18.1.2021 г.