е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-4 / 12.2.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на многофункционална зала - с. Съединение II етап и ремонт на детски градини в с. Лозарево и в с. Манолич, община Сунгурларе"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rehenie .pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiawlenie .pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 25.1.2021 г.

Други документи № 5 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: КСС Лозарево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) кс-дг лозарево.xls 25.1.2021 г.

Други документи № 6 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: КСС Манолич
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДГ МАНОЛИЧ.xlsx 25.1.2021 г.

Други документи № 7 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: КСС Съединение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS ZALA ETAP 2.xlsx 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Отговор на въпрос относно офериране на позициите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor_1.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 22032018114806_001.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 2.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 001.jpg 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3 .pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ-ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение по позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение по позиция 1 многофункционална сграда Съединение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Договор за изпълнение по позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение по позиция 2 ДГ Лозарево.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 25.7.2018 г.

Публикувано на: 25.07.2018 г.
Коментар: Договор за възлагане по обособена позиция 3 на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ДГ Манолич позиция 3.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 18 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.