е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-23 / 8.7.2019 г.

Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.Роман, община Роман -зелени площи до ул." Малък Искър"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.8.2019 г.
Файлове актуални към: 26.8.2019 г.

Документация за участие № 1 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 26.8.2019 г.

Документация за участие № 2 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ГЕОДЕЗИЯ.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 3 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 4 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕЛЕКТРО.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 5 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО.rar 26.8.2019 г.

Документация за участие № 6 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 26.8.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 1.pdf 26.8.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 26.8.2019 г.