е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-1 / 25.2.2019 г.

"Частична подмяна на водопровод в с. Стефан Караджово и Частична канализация в град Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 2 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикуване в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация и методика за оценка.pdf 19.5.2021 г.

Образци на документи № 4 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 5 / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 6 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване от дата 13.03.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от дата 25.03.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от дата 12.04.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №37 от дата 15.04.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 10 / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договор №37 от дата 15.04.2019 г..pdf 19.5.2021 г.