е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-97 / 31.7.2018 г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2018/2019г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 27.9.2018 г.

Публикувано на: 27.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 29.5.2019 г.

Публикувано на: 29.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за изпълнен договор.pdf 15.1.2021 г.