е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 6.2.2018 г.

"Предоставяне на услуги на Община Бяла по предварително третиране на смесени битови отпадъци и "зелени" отпадъци, генерирани на територията на Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 60/19.02.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заглавна страница.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4. / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Документация в т.ч. условия и изисквания за участие, образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5. / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 6. / 12.4.2018 г.

Публикувано на: 12.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения изх. № РД 9100 - 24/12.04.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 7. / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 118 от 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 8. / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 118 от 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 9. / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 118 от 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 26.1.2021 г.

Доклад на комисия № 10. / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Доклад за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 118 от 30.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 11. / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 150/18.04.2018г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 13 / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 26.1.2021 г.

Договор № 12. / 31.5.2018 г.

Публикувано на: 31.05.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-55/23.05.2018г. и приложения към него: Техническа спецификация; Техншческо предложение на Изпълнителя; Ценово предложение на изпълнителя; Гаранция за изпълнение;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.