е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-27 / 18.9.2017 г.

ПРЯКО ДОГОВАЯНЕ с предмет: Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439383533
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 34 / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie Gorivo 2017.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vuzl.poruchka.goriva.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор горива.pdf 18.1.2021 г.