е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-3 / 26.7.2017 г.

"Текущ ремонт на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Лом за 2017 г." с три подобекта, включени в обхвата на поръчката, както следва: 1.Подобект общински път MON 1130 /II-81, Расово-Лом/ - Комощица ; 2.Подобект общински път MON 1131/II-11/ Ковачица - Станево; 3.Подобект текущ ремонт на улична мрежа в гр. Лом .

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Техническо задание и Техн. Спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS i TZ.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekt_na_dogovor.docx 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 26.7.2017 г.

Публикувано на: 26.07.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 02_Obrazci_Tekusht remont.zip 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Разяснения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 18.8.2017 г.

Публикувано на: 18.08.2017 г.
Коментар: Разяснения 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq 2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 25.9.2017 г.

Публикувано на: 25.09.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 210.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 25.9.2017 г.

Публикувано на: 25.09.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazlogena porachka.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 14 / 19.12.2017 г.

Публикувано на: 19.12.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr. dog.pdf 7.5.2021 г.