е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-9 / 5.4.2016 г.

00384-2016-0007 "Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.4.2016 г.

Публикувано на: 05.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.4klasna-0.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо за промяна дата и час на офертите четвъртокласна.doc 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 конфиденциален.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.doc 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4-класна пътна мрежа.pdf 24.1.2021 г.