е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 22.1.2018 г.

"Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м,в с.Стара Кресна, община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС в-д Стара Кресна.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация и образци Кресна-финал.doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - водопровод Ст. Кресна-1.xls 28.11.2021 г.

Други документи № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 технически проект.rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.1.2018 г.

Публикувано на: 22.01.2018 г.
Коментар: начална страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) nachalna.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: РАЗЯСНЕНИЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЩИНА КРЕСН4.docx 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KS.xls 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) цени стара кресна.docx 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: протокол 3 цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol3.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshe4nie.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogov.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obvazl.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: цена на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cena.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: техническо продължение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn1.pdf 28.11.2021 г.