е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-20 / 2.10.2017 г.

00384-2017-0013 "Изработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за реконструкция на улична мрежа в гр. Бяла Слатина и осъществяване на авторски надзор, във връзка с кандидатстване на Община Бяла Слатина по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Стройнорм ЗАЛИЧЕН.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 8 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 9 / 16.3.2018 г.

Публикувано на: 16.03.2018 г.
Коментар: Споразумение за прекратяване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Споразумение за прекратяване на договор.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 10 / 19.3.2018 г.

Публикувано на: 19.03.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключване на договор..pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за приключване на договор.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за одобряване на обявление за приключване на договор..pdf 23.1.2021 г.