е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-9 / 21.3.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня" в обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработка и доставка на информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП Обособена позиция № 2: Дейности, свързани с информация и комуникация

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333637353538
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ОПОС - публичност.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ОПОС.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - pdf. и XML формат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕЕДОП - pdf. и XLM.rar 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 9 / 21.3.2019 г.

Публикувано на: 21.03.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение. 9 ОПОС - публичност.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 1.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Отговор на запитване 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 2.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Коригирана документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia_Дупница_Инфо Публичност-28.03.2019.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Коригирана Техническа спец. об. поз. 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн спецификация ОП1-28.03.2019.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Коригирана Техническа спец. об. поз. 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн спецификация ОП2-28.03.2019.docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Коментар: Решение за промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Отговор на запитване 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 3.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Отговор на запитване 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 4.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Коментар: Отговор на запитване 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 5.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.4.2019 г.

Публикувано на: 12.04.2019 г.
Коментар: Отговор на запитване 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 6.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1-публ. ОПОС.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-146 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Договор и приложения ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП 1.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Коментар: Договор и приложения ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП 2.rar 21.1.2021 г.