е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 26-00-370 / 4.12.2018 г.

Пазарни консултации: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № / 4.12.2018 г.

Публикувано на: 04.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Pokana.rar 15.1.2021 г.

Протокол № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Оферти № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferti.pdf 15.1.2021 г.