е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-4 / 9.12.2014 г.

"Избор на изпълнители за изготвяне на технически проекти за обекти в Община Болярово в 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 Изготвяне на технически проект за рехабилитация и частична реконструкция на пътища IV клас; и Обособена позиция №2 Изготвяне на технически проект за благоустрояване на улици в гр. Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение № 1 / 9.12.2014 г.

Публикувано на: 09.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление № 2 / 9.12.2014 г.

Публикувано на: 09.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.12.2014 г.

Публикувано на: 09.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 5 / 11.5.2015 г.

Публикувано на: 11.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за удържаване срока на работата на комисията.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за отваряне на ценови оферти.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 7 / 28.5.2015 г.

Публикувано на: 28.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 8 / 28.5.2015 г.

Публикувано на: 28.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 3.pdf 26.1.2021 г.

Решение № 9 / 28.5.2015 г.

Публикувано на: 28.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ-КЛАСИРАНЕ.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие - 16.06.2015.doc 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 13 / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие - 22.06.2015г..doc 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 14 / 15.8.2016 г.

Публикувано на: 15.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №40 от дата 18.06.2015г..pdf 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 15 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №41 от дата 18.06.2015 г. публикувана на 22.05.2018г..pdf 26.1.2021 г.