е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-08 / 1.7.2013 г.

"Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на Търговско - логистичен център за развитие на трансграничен бизнес и търговия по проект "Съвместно изграждане на центрове за трансграничен бизнес и търговия в гр. Лом(България) и Дабулени (Румъния)", договор № 95902/21.12.2012г. по ПТГС Румъния - България 2007-2013 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: