е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-24 / 28.7.2016 г.

Събиране на оферти с обява №12/28.07.2016г. "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по проект "Зелено бъдеще за децата на с. Попица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.Popica-park-0.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Удължаване на срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване срок оферти парк попица.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол-попица.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД-попица.doc 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 20.9.2016 г.

Публикувано на: 20.09.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Металпласт.pdf 20.6.2021 г.