е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Открита процедура 12-24 / 25.2.2020 г.

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИОТОПИ И ПЛОЩИ СРЕЩУ КОМАРИ, КЪРЛЕЖИ, БЪЛХИ И ГРИЗАЧИ ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Други документи № 12-24 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-23-2427032020151748.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-24 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление27022020144024.pdf 20.1.2021 г.

Образци № 12-24 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект на договор.rar 20.1.2021 г.

Образци № 12-24 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 20.1.2021 г.

Образци № 12-24 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-24 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ Никопол кор 2020.rar 20.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-24 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение27022020144159.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 12-24 / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-2427032020150631.pdf 20.1.2021 г.

решение за промяна № 12-24 / 24.3.2020 г.

Публикувано на: 24.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-2424032020163116.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-24 / 8.4.2020 г.

Публикувано на: 08.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) комари08042020094713.pdf 20.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-24 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи и доклад на комисията.zip 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-24 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-2416042020140712.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-24 / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор за подизпълнение.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-24 / 7.5.2020 г.

Публикувано на: 07.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор комари .pdf 20.1.2021 г.