е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-139 / 12.6.2020 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Карнобат и на улици в град Карнобат през експлоатационния сезон на 2020-2021 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Решение № 1. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение зимно.pdf 9.7.2020 г.

Обявление за поръчка № 2. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление зимно.PDF 9.7.2020 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacya.PDF 9.7.2020 г.

Образци № 4. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 9.7.2020 г.

ЕЕДОП № 5. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP.zip 9.7.2020 г.

Други документи № 6. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Схема на общ. пътища
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Shema.PDF 9.7.2020 г.